AcuGraph meting

AcuGraph

Het gebruik van de AcuGraph in de praktijk: Oosterse wijsheid combineren met Westerse technologie.

Het menselijk functioneren hangt af van het energetisch vermogen (Qi) van het lichaam om zowel fysische als psychische componenten op een zo goed mogelijke manier te laten werken. Het energetisch vermogen is niet alleen een optelsom van de hoeveelheid energie die we bezitten, maar  is ook een kwestie van de verdeling van de verschillende soorten energie in ons lichaam. Deze twee samen bepalen in hoeverre we gezond zijn.

Een goede verdeling van onze energie zorgt ervoor dat we goed kunnen presteren en fit blijven.

De hoeveelheid energie is gemakkelijk te achterhalen. Indien we ons fit voelen hebben we voldoende energie. Indien we ons moe en lusteloos voelen, hebben we een tekort aan energie. Maar hoe dikwijls komt het niet voor dat we ons wel fit voelen, maar dat we toch te kampen krijgen met tal van problemen.

Vragen die kunnen beantwoord worden door een meting via de AcuGraph.

Via Digital Meridian Imaging (computergestuurde meting) kunnen we de verdeling van de energie in ons lichaam meten.

Hoe gaat een energetische screening in zijn werk? Via een meetstaaf die is aangesloten op de computer meten we de huidweerstand van de 12 bronpunten van elke meridiaan. Meridianen zijn de kanalen die ons lichaam met energie (Qi) voorzien. In de praktijk komt dit erop neer dat er 12 punten gemeten worden aan de handen en 12 punten aan de voeten (6 aan de rechterkant en 6 aan de linkerkant). Deze korte test (het testen zelf duurt amper 2 minuten) wordt geanalyseerd en via berekeningen visueel in kaart gebracht op de computer.

Het grote voordeel van de AcuGraph is dat het een objectieve meeting is die de verdeling van de energie (Qi) in ons lichaam perfect visualiseert.

Wat is het resultaat van de meting? Na de meting verschijnt onmiddellijk op het scherm een grafiek die de verdeling van de energie (Qi) in elke meridiaan in kaart brengt. Via verschillende vormen van interpretatie kan ik als acupuncturist precies tonen aan de patiënt hoe het gesteld is met zijn energieniveau. Eén daarvan is de P.I.E. (Personal Integrated Energy), het persoonlijk energieniveau die een combinatie is van de hoeveelheid energie en de verdeling van die energie in de meridianen. Dit wordt uitgedrukt in één getal.

Maar naast de PIE, kunnen we ook de verdeling van energie volgens de vijf elementen, volgens Yin-Yang, volgens de orgaanklok en volgens verschillende ratio’s weergeven. Dit alles tesamen maakt dat ik als acupuncturist en u als patiënt een duidelijk beeld krijgen van het functioneren van uw lichaam.

Wat doen we daar nu mee?   Acupunctuur is de meest aangewezen therapie om ons energiesysteem terug in balans te brengen. Maar het mooie aan de screening met de AcuGraph is dat er ook advies kan gegeven worden qua voeding, qua omgaan met emoties en qua structurele blokkades. Deze blokkades (op wervelniveau) worden ook getest.

Contact Gegevens

Acupunctuur, NAET en Total Reset praktijk Loes van der Laarse

Adres: H. Henriquez Pimenteltuin 20
1705HW Heerhugowaard
Telefoon: 072 - 57 27 932
Email: acu@loesvdlaarse.nl
KvK: 37151643
AGBcode: 90-022335
Praktijk code: 90-001375

Behandeling uitsluitend op afspraak.
Afspraken zijn in de avonduren ook mogelijk.
Vergoedingen mogelijk uit aanvullend pakket.

Contact